kuištis

kuištis
kuĩštis, -čiasi, -tėsi pamažu tvarkytis, kuistis: Kuĩščiasi taip ilgai, nė sulaukti negalima Lnkv. Kuiščiasi, tvarsosi, dar pasivėlins Lnkv. Ir kuiščias gryčioj taip anksti Lnkv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dopurautis — dõpurautis, aujasi ( aunasi), avosi krapštytis, kuistis: Ko jūs tep ilgai dõpuraunaties? Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dulbsti — dul̃bsti, čia, tė intr. smulkius darbus pamažu dirbti, triūsti, kuistis: Tėtukas vis dul̃bsčia ir dul̃bsčia Grš. Per dienas prie mažiuko dul̃bsčia ir vis neina į darbą Ig. Mes tai vis į lauką, o mamytė tai vis apie namus dul̃bsčia Vrb. Visas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dulbstytis — dulbstytis, dul̃bstosi, dul̃bstėsi gaišti, kuistis: Dul bstaũse, dul bstaũse apė kampus, o darbo nežym Rdm. Dul bstose lyg liejama višta ir vis an daikto Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuikšti — kuĩkšti, čia, tė 1. tr. krapštyti, knibinėti; naršyti, ieškoti ko: Ką ten dabar kuikšti kampe pasislėpęs? Paį. Kažin ką jis kuĩkščia pasilenkęs Jnšk. Ką tu ten kuikštì po žąsų ląstas? Jnšk. | refl.: Ta žmogystėlė kažko kuikštėsi po savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuikštytis — kuikštỹtis, kuĩkštosi, kuĩkštėsi valytis, švarintis, kuistis: Penama žąsis kuĩkštos vandeny J. | Vaikas iš miego prikeltas kuĩkštos J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuisinti — kuĩsinti, ina, ino 1. intr. eiti, kiūtinti: Kuĩsina kaži kur, da nepaklausi kaip kokio rukšlos Vvr. 2. refl. Als kasytis, krapštytis, kuistis: Kuĩsinties yra visas judinties, kasyties J. | Višta kuĩsinas saulėkaito[je] J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuisinėti — kuisinėti, ėja, ėjo intr. 1. vaikščiojant ieškinėti, šniukštinėti: Rudenį kiaulės visą dieną ramiai kuisinė[ja] po laukus Klm. 2. refl. DŽ pamažu kuistis, triūstis. 3. Šts, Brs žaisti tokį žaidimą (vienos grupės žaidėjai šaukia kitus, sakydami:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuisytis — kùisytis, osi ( ijasi), ėsi ( ijosi) 1. G93 kasytis, judinant pečius, zulintis: Lėnė Sudmantikė sėdi šaltame kambary prie šoninio lango ir kuisosi I.Simon. Ir kùisos kaip kiaulė į torą Vvr. Še, apsivilk marškinius, kad man nekuisytumys! Grg.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukulioti — kùkulioti, ioja, iojo 1. tr. įduoti proto, lavinti: Tas trečias anų sūnus toks truputį nekùkuliotas (apykvailis) Akm. | Tas jūsų kaimynas yra nekùkuliotas žmogus (tamsus, neišsilavinęs) Mžk. 2. refl. ilgai rengtis, tvarkytis, kuistis: Eik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukštuoti — kukštuoti, uoja, ãvo tr., kūkštuoti 1. dėti, krauti į kukščius: Tų dobilų dar vežti negalės, bet kukštuoti jau galės Kal. 2. storai rengti, vynioti, tūloti: Kūkštuoti vaiką Varn. | refl.: Kad aš atsikėliau, ans jau seniai susirietęs kukštãvos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”